Wat vervelend dat de activatiecode verlopen is. Een activatiecode is zes weken geldig en éénmalig te gebruiken.


Er moet een nieuwe brief met activatiecode aangevraagd worden.


Ben je al bekend bij Caren? Dan kun je in deze handleiding lezen hoe je een nieuwe brief kunt aanvragen.


Mocht de zorgaanbieder niet in de lijst staan of ben je nog niet bekend bij Caren, dan moet de brief aangevraagd worden bij de zorgaanbieder.