Tijdens het inloggen op de Nedap Luna website wordt soms gevraagd om de zorgpagina te kiezen waarvoor je Nedap Luna wilt gebruiken. Je krijgt dan alle zorgpagina’s te zien waarvan jij beheerder bent.

 

Een Nedap Luna kan alleen worden ingesteld door de beheerder van een zorgpagina. Als de zorgpagina waarvoor jij de Nedap Luna in wilt stellen niet gekozen kan worden tijdens het inloggen, dan ben je waarschijnlijk geen beheerder. Vraag aan de beheerder van de zorgpagina of hij de Nedap Luna in wil stellen, of om de beheerdersrechten aan jou over te dragen.