Er is op dit moment nog geen app van Carenzorgt.nl voor de mobiele telefoon of tablet. Gebruiken van Carenzorgt.nl op je mobiel of tablet kan via de browser, op dezelfde manier als je de site op de computer gebruikt.


Het is wel mogelijk om een snelkoppeling toe te voegen op het bureaublad, zoals een app die je op het beginscherm kunt aanklikken. Dat kan als volgt:


Voor Android:

1. Open in de browser www.carenzorgt.nl

2. Klik rechtsboven aan op de drie stipjes 

3. Druk op ''toevoegen aan startscherm'' Voor Iphone/Ipad:


Ga in Safari naar www.carenzorgt.nl en klik op de 'deel' of 'share' knop


Klik op de plus om een icoon op het beginscherm toe te voegen
Bevestig dat je de snelkoppeling toe wilt voegen


Nu heb je een icoon op het beginscherm