Bij het menu-item Connecties kun je, helemaal onderaan, zien dat de zorgpagina verbonden is aan een zorgaanbieder. Daar kun je bovendien ook zien welke functies van Caren een zorgaanbieder al gebruikt.

  • Communicatie: het is mogelijk om berichten uit te wisselen met de zorgaanbieder.
  • Zorgplan: het zorgplan wordt via Caren gedeeld. Dit is te vinden bij het Dossier.
  • Dossier: algemene en medische rapportages die door de zorgaanbieder bij wordt gehouden in het digitale dossier, zijn via Caren te lezen.
  • Planning: geplande thuiszorgafspraken worden getoond.
  • Registratie: de geleverde thuiszorg zoals die door de medewerkers van de zorgaanbieders is geregistreerd, wordt getoond.

Het dossier en het zorgplan kun je alleen bekijken als je behoort tot de vertrouwensgroep.


Daarnaast is in te zien tot welke gegevens de zorgaanbieder toegang heeft. Over het algemeen zijn dit zijn de de gegevens die de organisatie zelf invoert en en de dingen die je zelf expliciet deelt met de zorgaanbieder. Ook wordt de profiel foto gedeeld met de zorgaanbieder.