Caren is een persoonlijke gezondheidsomgeving waar het informele netwerk overzichtelijk kan samenwerken met de formele zorg.


Als je wilt beginnen met Caren maak je een eigen account aan voor Caren met je eigen e-mailadres. Als je voor iemand anders zorgt kan deze persoon ook een account maken, maar dat hoeft niet. Hoe maak ik een account aan?


Als je bijvoorbeeld de zorg voor je moeder wilt coördineren via Caren, maak je een Caren account aan met je eigen naam. Binnen je account heb je een zorgpagina voor je moeder. Wil je binnen je account voor meerdere mensen zorgen? Lees dan de uitleg over het toevoegen van een extra zorgpagina. De persoon die de zorgpagina heeft aangemaakt is de beheerder en kan via Connecties meer mantelzorgers toevoegen. Die genodigden maken een eigen Carenzorgt.nl account aan met hun eigen e-mailadres en kunnen dan zelf inloggen om jullie gezamenlijke zorgpagina te bekijken. Ben jij zelf degene die zorg ontvangt, dan kun je op dezelfde manier anderen uitnodigen om jouw pagina te bekijken. Heeft iedereen toegang tot dezelfde pagina, dan kun je daarin gezamenlijk de agenda beheren en berichten naar elkaar sturen.


Een flink aantal zorgaanbieders in Nederland deelt al informatie over de zorg via Caren. Dat kan bijvoorbeeld de planning zijn voor wanneer de thuiszorg langskomt, het zorgplan of het zorgdossier waarin de rapportages staan. Ook bestaat de mogelijkheid om berichten van en naar de zorgaanbieder te sturen. Middels een brief met activatiecode maak je de koppeling met de zorgaanbieder. Deze code is 6 weken geldig.