Het is mogelijk om ingelogd te blijven op Caren. Wij onthouden je bezoek dan voor 2 weken. Bij het gebruik van Caren worden de twee weken automatisch verlengd en hoef je daardoor niet opnieuw in te loggen.


Wanneer je de volgende keer www.carenzorgt.nl intoets, ziet je rechts bovenin de optie "Start app" . Als je hier op klikt, kom je weer in je account:Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie op openbare computers of computers die niet jouw eigendom zijn. Je kan, ongeacht of je deze functie gebruikt, altijd expliciet uitloggen. Op deze manier voorkom je dat mensen die daar geen toestemming voor hebben jouw gegevens kunnen inzien. Klik je dus op uitloggen, dan werkt de onthoudt functie niet binnen Caren.


Uit veiligheidsredenen blijf je standaard automatisch niet ingelogd en wordt je uitgelogd op het moment dat je het venster sluit waar je Caren in bezoekt.

Let op: In de loop van 2024 zullen we deze functionaliteit niet meer ondersteunen. Om de gegevens goed te kunnen beschermen wordt het niet meer mogelijk om wachtwoorden te onthouden. Het invoeren van een sms code of gesproken code zal dan bij elk bezoek aan Caren opnieuw moeten worden ingevoerd. Wij begrijpen dat dit extra handelingen met zich mee brengt, maar om je gegevens goed te kunnen beschermen is het erg belangrijk om iedere keer opnieuw in te loggen.