Connecties verwijderen


Het kan voorkomen dat er helpers op een pagina verwijderd moeten worden. Het kan ook gebeuren dat de verkeerde persoon uitgenodigd is, ook deze kunt u ook verwijderen. Hoe u dat aanpakt, kunt u hieronder lezen.


U gaat op de zorgpagina naar Connecties Deze kunt u links in de rij selecteren.


U kunt onder alle helpers en uitgenodigden twee dingen selecteren. De een is Rechten de ander is Verwijderen. 

Hier selecteert u verwijderen.


Het is ook mogelijk om een nog niet geaccepteerde uitnodiging te verwijderen. De uitgenodigde persoon komt namelijk al wel direct in Connecties te staan. Dit ziet er zo uit:


In beide gevallen komt er een pop-up. Deze pop-up is er ter beveiliging, deze voorkomt dat u per ongeluk iemand verwijderd. Als u er zeker van bent dat u een connectie wilt verwijderen en klikt u op OK, wilt u de connectie toch niet verwijderen dan klikt u op Cancel. Het pop-up scherm kunt u zien op de afbeelding hieronder: