Om samen zorg te coördineren in Carenzorgt.nl is het noodzakelijk om toegang te hebben tot dezelfde zorgpagina. Gebruikt een familielid of bekende al Carenzorgt, dan moeten zij jou uitnodigen voordat je dezelfde pagina kunt bekijken.


De Caren gebruiker die de pagina heeft aangemaakt is de beheerder van de pagina. Hij/zij kan jou uitnodigen om toegang te krijgen tot de pagina door jou als helpende toe te voegen. Nadat de beheerder je uitnodigt, krijg je een e-mail met een link. Via die link kun je de uitnodiging accepteren.


Heb je na het accepteren van de uitnodiging nog geen toegang tot de juiste pagina? Dan heeft de persoon die je uitgenodigd heeft je mogelijk uitgenodigd voor zijn eigen pagina in plaats van voor die van de persoon voor wie jullie beide zorgen. Dit is vaak te zien aan de naam van de pagina. Vraag de beheerder om te controleren of hij/zij jou ziet staan bij de connecties op de zorgpagina waar hij/zij je toegang tot wil geven.